Soorten opvang - Het Postkantoor Kinderdagverblijf biedt veilige, vertrouwde en uitdagende kinderopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO en VSO) aan kinderen van 0 - 12 jaar in Voorschoten.

Soorten opvang

Verticale groepen en een 3+ groep

De dagopvanggroepen zijn verticale groepen. Dat wil zeggen dat wij in deze groepen kinderen opvangen van nul tot vier jaar. Ieder kind wordt op zijn of haar eigen leeftijd aangesproken en gestimuleerd. De kinderen leren veel van elkaar, door de verschillende ontwikkelingsfasen waar zij in zitten. De grote kinderen helpen graag bij het geven van een flesje of het assisteren bij het verschonen. De kleinste leren weer van de oudere kinderen, door goed te kijken en te imiteren. Het beleidsplan van de dagopvang vindt bij het kopje Kwaliteit en beleid.

Het uitgangspunt van de peutergroep is om de kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de overgang naar de basisschool en (eventueel) de BSO. Op deze groep krijgen de kinderen uitdagende, spannende en leerzame activiteiten aangeboden en wennen ze alvast aan bijvoorbeeld de kringopstelling. De activiteiten en werkjes zijn gekoppeld aan verschillende thema’s en er wordt gewerkt met diverse speelhoeken. Ze leren hier met elkaar samen te spelen, te communiceren en verbanden te leggen.

Er is extra aandacht voor de ontwikkeling op taalgebied door het lezen van boekjes, kringactiviteiten en taalspelletje.

Buitenschoolse opvang
In de BSO groepen worden kinderen na schooltijd en/of in de schoolvakanties opgevangen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 6 jaar, en in de leeftijd 7 tot 12 jaar. 

Bij onze BSO groepen kunnen verschillende contracten worden afgenomen, zoals BSO inclusief vakantieopvang en BSO exclusief vakantieopvang. Verder zijn er mogelijkheden voor flexibele opvang, zie hiernaast bij het kopje Flexibele opvang. Het beleidsplan van onze buitenschoolse opvang vindt u bij Kwaliteit en beleid.  

Wij halen op alle scholen in Voorschoten kinderen op Een leuke gemixte samenstelling met kinderen van diverse scholen kunt u dus bij ons op de BSO vinden.

Kinderen worden vanaf de dagopvang niet automatisch doorgeplaatst naar de BSO. Indien u hier gebruik van wilt maken ontvangen wij hier graag een aanmelding via de website voor, waarna wij in overleg met u gaan kijken naar de mogelijkheden.

 

Voorschoolse opvang
Bij Het Postkantoor bieden wij Voorschoolse opvang aan voor de kinderen van basisschool de Nuts en de Gevers Deynoot. De kinderen worden opgevangen in de buitenschoolse opvang groep van 07.30 uur totdat ze door ons naar school worden gebracht.

lekker spelen

Flexibele opvang
Binnen het Postkantoor bieden wij opvang aan op de bestaande groepen. Hieronder leest u onze spelregels hiervoor. Flexibele opvang houdt in dat u vantevoren aangeeft wanneer u opvang nodig hebt en voor hoeveel uur. U betaalt hiervoor een speciale uurprijs en u betaalt alleen wat u afneemt c.q. doorgeeft. Wij factureren de uren achteraf.

Wij hanteren hierbij wel een aantal regels:

  • De aanvraag kan ten allen tijde worden ingediend, ook voor in de toekomst;
  • De aanvraag dient via de ouder login te worden ingediend, deze is toegankelijk via onze website. Hoe eerder de dagen en tijden worden doorgegeven, hoe meer kans er bestaat dat we uw kind ook daadwerkelijk kunnen plaatsen. Als de groep vol is, kan uw kind niet geplaatst worden;
  • Kinderen kunnen geplaatst worden binnen de openingstijden van de opvang 
  • Ziekte dagen kunnen bij flexibele opvang niet worden geruild.
  • Bij Het Postkantoor kunt u tot 48 uur voor de aangevraagde data kosteloos annuleren.
  • Wij rekenen met blokken van een kwartier afgerond naar boven.
  • Komt u te laat, dan wordt de extra tijd in rekening gebracht.

 

 

Kinderdagverblijf
Het Postkantoor
Voorstraat 21
2251 BL Voorschoten
KDV: 071 - 8200 266
BSO: 071 - 8889 697

 

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Inschrijven 

 

 Ouderlogin 

 

 Vacatures